неутешимост

неутешимост
същ. - изоставеност, самота, мъка, нещастие, безутешност, пустиня, пустош

Български синонимен речник. 2013.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • безутешност — същ. неутешимост същ. печал, тъга, скръб, огорчение същ. изоставеност, самота, мъка, нещастие, пустиня, пустош …   Български синонимен речник

  • изоставеност — същ. изоставяне, напускане, захвърляне същ. самота, мъка, нещастие, безутешност, неутешимост, пустиня, пустош …   Български синонимен речник

  • мъка — същ. страдание, мъчение, терзание, изтезание, страдалчество, измъчване, покруса, горчивина, тегота, гнет, тормоз, безпокойство, изпитание, трагедия, мъченичество същ. тегло, теглило, зор, бреме същ. усилие, напрежение, напън, напъване същ. печал …   Български синонимен речник

  • нещастие — същ. злощастие, злополучие, злочестина, беда, бедствие, напаст, злина, зло, неволя, покруса, трагедия, катаклизъм същ. катастрофа, злополука, инцидент, акцидент същ. страдание същ. болка, мъка, гибел същ. скръб същ. недъг …   Български синонимен речник

  • пустиня — същ. степ, пустош същ. самота, уединение, мъртвило същ. изоставеност, мъка, нещастие, безутешност, неутешимост …   Български синонимен речник

  • пустош — същ. пустота, пустиня, пущинак същ. празнота, мъртвило същ. изоставеност, самота, мъка, нещастие, безутешност, неутешимост …   Български синонимен речник

  • самота — същ. самотност, уединение, усамотение, усамотеност същ. мъртвило, пустош същ. изоставеност, мъка, нещастие, безутешност, неутешимост, пустиня същ. интимност …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”